top of page
"מוחמד בשדה"   | 2014, שמן על בד, 100 * 150 ס"מ"

"Muhammad in the Field" | 2014, oil on canvas, 100 * 150 cm

הגדר

הליכות מצר - באקה - מייסר

טקסט: רותי חינסקי אמיתי

הסביבה המקיפה את קיבוץ מצר היא מקור ההשראה לעבודות בסדרה זו, העוסקת בגדר המקיפה את הקיבוץ ומפרידה בינו לבין היישובים השכנים באקה אל-גרבייה ומייסר. הסדרה צוירה על פי תצלומים שצילמה מריון בהליכותיה סביב הגדרות, שנים מספר לאחר הפיגוע שאירע בקיבוץ, שבעקבותיו הוקמה סביבו גדר אלקטרונית*. הגדר החדשה, שנועדה לשפר את תחושת הביטחון של חברי הקיבוץ, מתפקדת לצד  הגדר הישנה כנטע זר בנוף, המפריד בין מקום למקום ובין אדמה לאדמה.

לעיתים הגדר מתוארת כגריד הדוק וצפוף המתפרס על פני השטח ומעלה על הדעת דגם חוזר ונשנה שרוקם בתוכו את הנוף, ובמקרים אחרים חוטי תיל דקיקים מעטרים את הנוף כקווי תפר המחלקים אותו לרצועות-רצועות ואגב כך פוצעים אותו. בכל מקרה, הגדר משבשת את הקליטה של התמונה הכוללת ובאופן פרדוקסלי הופכת לגורם הממסך ומטשטש את הנוף ואת ההפרדה שהיא עצמה יוצרת.  

*בנובמבר 2002 חדר מחבל לקיבוץ מצר ורצח חמישה אנשים, ביניהם שני ילדים.

The Fence Walking: Baqa al-Gharbiyye - Metzer - Meiser

Text: Ruthi Hinsky Amitay

The surrounding area of Kibbutz Metzer is the inspiration for the work in this series, featuring the fence surrounding the kibbutz and separating it from its neighboring communities of Baqa al-Gharbiyye and Meiser. The series was painted from pictures that the artist took on her walks around the fences, several years after the attack on the kibbutz. As a result, an electronic fence was added[1]. The new fence, meant to enhance the kibbutz members' sense of security, functions along the old fence as a foreign element in the landscape, which separates one place from the other, and one land from the next.

Sometimes the fence is depicted as a tight, dense grid sprawling over the surface, which brings to mind a recurrent weaving pattern texturing the landscape, and in other cases thin wires adorn the land like threads dividing it into strips, thus wounding it. Nevertheless, the fence obstructs the viewer's ability to comprehend the overall picture and paradoxically becomes the element that obscures the landscape and the separation that the fence itself creates.

 

[1]  In November 2002, a terrorist infiltrated Kibbutz Metzer and murdered five people, including two children.

The Fence Walking: Baqa al-Gharbiyye - Metzer - Meiser

Pictures of the work were taken from both sides of the fence, from the kibbutz and from Baqa al-Gharbiyye. This was essential when working on the series, since only when standing on the other side of the fence, at Baqa al-Gharbiyye and Meiser, could Marion place herself in the shoes of the other, who is usually perceived as someone who is seen and not as someone who sees, like us. This humane worldview, which undermines segregation and dichotomous divisions, reveals a parallel and similar life routine from which an ambivalent reality emerges, which hampers the attempt to label situations and people.

הגדר

הליכות מצר - באקה - מייסר

התצלומים לעבודות נעשו משני צידי הגדר, הן מן הקיבוץ והן מבאקה. מהלך זה היה עקרוני בעבודה על הסדרה, מאחר שרק במעבר לצד של באקה ומייסר יכלה מריון להציב את עצמה בעמדה של האחר, שבדרך כלל נתפס בתודעה כמישהו שניתן לראותו ולא כמישהו שגם הוא רואה, כמונו. תפיסת עולם הומניסטית זו, המערערת על הפרדות וחלוקות דיכוטומיות, חושפת שגרת חיים מקבילה ודומה שממנה צפה ועולה מציאות אמביוולנטית, שמכשילה את הניסיון לתייג מצבים ואנשים.

The Fence Walking: Baqa al-Gharbiyye - Metzer - Meiser

The weather, the hours of the day, the route chosen for walking, and especially the state of mind at the time, dictated the photographic choice, and later on, the decision of what to accentuate or omit in the painting itself. Sometimes, one detail in the field was enough to trigger a childhood memory, sometimes just one view that brought to mind an historic work of art, whose traces stole into the picturesque scene and expanded one's potential to read and interpret the works of art.

The series also includes the video work The Fence (2014), in which Marion follows her dogs on their evening walk along the fence, which closes on them from all directions, like a dead-end. The voice of the muezzin from the nearby villages, summoning people to come and pray, casts doubt on the fence's ability to be a hermetic barrier.

הגדר

הליכות מצר - באקה - מייסר

מזג האוויר, שעות היום, המסלול שנבחר להלך בו ובעיקר הלך הרוח הנפשי של אותו הזמן הם שהכתיבו את הבחירה הצילומית, ובהמשך את קבלת ההחלטה מה להדגיש או להשמיט בציור עצמו. לפעמים די בפרט בשטח כדי להצית את הקשר לזיכרון ילדות, לעיתים די במראה שריפרר ליצירה מתולדות האמנות, שעקבותיה השתרבבו לסצנה הציורית והרחיבו את אפשרויות הקריאה והפרשנות של העבודות.

לסדרה זו שייכת גם עבודת הווידאו הגדר (2014), שבה מריון עוקבת אחרי הכלבים ההולכים לעת ערב על יד הגדר הסוגרת עליהם מכל הכיוונים, ללא מוצא. קול המואזין הקורא לתפילה, שמגיע מהכפרים הסמוכים, מטיל ספק ביכולתה של הגדר להוות חסם הרמטי.

bottom of page